Astrid Mellqvist, Samtalsterapeut.

Astrid Mellqvist, samtalsterapeut

Jag är utbildad samtalsterapeut och regressionsterapeut vid Akademin för SER-terapi i Helsingborg.

SER-terapi står för:
– Samtalsterapi
– Energy Flow Breathing (en andningsterapi för att nå undanträngda känslor och lösa upp energiblockeringar som lagrats i kroppen)
– Regressionsterapi (en symboliseringsmetod för att möta grundorsaken bakom oönskade beteendemönster)

Som SER-terapeut har jag alla tre delar med mig, vilket jag ser som en stor styrka. Jag har alltid haft ett djupt intresse för människors inre växande och känner mig hemma i ett synsätt som kombinerar psykologiska teorier och metoder med ett humanistiskt/existentiellt och andligt perspektiv.

Jag delar den humanistiska psykologins värdegrund, där man fokuserar på det friska i människan och betraktar problem och svårigheter som fröet till fantastiska utvecklingsmöjligheter.

Jag är 48 år, uppvuxen i Östergötland, och arbetar också på Kiropraktorakuten i Linköping som vårdadministratör. Mitt genuina intresse för andra människors livsvillkor, drivkrafter och vägval i livet gjorde att jag valde att utbilda mig till samtalsterapeut. I ochmed det får jag vara med om många spännande möten som får mig att växa och utvecklas som människa.

Ärlig, nyfiken, närvarande och empatisk är ord som beskriver mig väl. Jag tror på äkta möten, på att lyssna i stället för att ge råd, och på att varje människa är expert på sitt eget liv.

I mitt yrke som terapeut går jag själv regelbundet i terapi och handledning. Det stärker mig ytterligare i att möta mina klienter med närvaro, acceptans och medkänsla.